STORNO poplatek tréninkové jednotky

Pokud se člen nedostaví na přihlášenou tréninkovou jednotku (řádně nahlášená v Rezervačním systému) bez omluvy - bude mu naúčtován STORNO poplatek v plné výši ceny dané tréninkové jednotky.

Člen, který se třikrát nedostaví na přihlášenou tréninkovou jednotku bez omluvy, bude mít pozastavenou možnost rezervací po dobu sedmi dnů.